Συζήτηση:Παλαιός Πίνακας υπηρεσιών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Όπως παρουσιάζεται και στο σεμινάριο τα βήματα καταχώρισης και δημιουργίας ενός λήμματος (από εδώ και στο εξής όπου αναφέρουμε λήμμα εννοούμε υπηρεσία/διαδικασία):

Βήματα εισαγωγής υπηρεσίας

Τα βήματα λοιπόν είναι:

  • Καταχώριση του πλήρη και ακριβή τίτλου σύμφωνα με τη νομοθεσία και εισαγωγή του στην αναζήτηση. Ο τίτλος θα πρέπει να είναι πλήρης και όπως αναγράφεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η εισαγωγή του τίτλου γίνεται στην "Αναζήτηση" πατώντας τον τίτλο και μετά enter.
  • Επιλογή του κόκκινου συνδέσμου που εμφανίζεται στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν είναι ήδη καταχωρημένη. Αν είναι ήδη καταχωρημένη ο τίτλος θα εμφανιστεί με μπλε χρώμα οπότε προχωρούμε στην καταχώριση μιας άλλης υπηρεσίας.
  • Ανοίγουμε σε διαφορετικό παράθυρο ένα δεύτερο wiki -ellak. Γράφουμε στην αναζήτηση "Πίνακας πληροφοριών" και πηγαίνοντας "Επεξεργασία κώδικα" αντιγράφουμε όλο το περιεχόμενο στο αρχικό παράθυρο wiki (στο σημείο που είχαμε ανοίξει το παράθυρο του λήμματος). Επιλέγουμε αποθήκευση. Μόλις αποθηκευθεί το νέο λήμμα εισάγουμε και πάλι τον τίτλο της υπηρεσίας στην αναζήτηση και κατόπιν επιλέγουμε επεξεργασία ώστε να το επεξεργαστούμε.

Στο λήμμα που μόλις ανοίξαμε προσθέτουμε:

1. Συνοπτική περιγραφή της υπηρεσίας, σχετική νομοθεσία και τρόπος διεκπεραίωσης. H νομοθεσία εισάγεται στο σύστημα από το ανέβασμα αρχείων. Κατόπιν την τοποθετούμε, στα περισσότερα λήμματα που έχουν ανοιχθεί μέχρι τώρα δεν έχει προστεθεί.

Πατάμε στο πρότυπο που βρίσκεται δεξιά για να εισαγάγουμε τις βασικές πληροφορίες του λήμματος: Ποιοι παρέχουν την υπηρεσία και σε ποιους παρέχεται, νομοθετικό πλαίσιο, κόστος, χρόνος. (κι εδώ σε αρκετά λήμματα υπάρχει έλλειψη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στη σωστή διεύθυνση οι υπηρεσίες). Παράδειγμα εδώ. (Εντελώς απαραίτητη η συμπλήρωση του πίνακα αυτού)


2. Έντυπο αίτησης της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται. Συμπληρώνετε το έντυπο και τα παράβολα που χρησιμοποιούνται και πού καταβάλλονται. Επίσης αν είναι ηλεκτρονικός ο τρόπος καταβολής τους ή όχι. Λεπτομέρειες τυχόν υποδείγματος, τρόπος και τόπος καταβολής.

3. Βήματα/ενέργειες για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται από τον πολίτη. (σε αρκετά λήμματα δεν υπάρχουν καν τα βήματα). (Υποχρεωτική καταχώριση).

4. Βήματα/ενέργειες για διεκπεραίωση παροχής (σε αρκετά λήμματα δεν υπάρχουν καν τα βήματα). Παράδειγμα εδώ. (Υποχρεωτική καταχώριση)

5. Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας, συμπληρώστε με τα ανάλογα πεδία. (Προαιρετική καταχώριση, εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα πεδία)

6. Μόλις τελειώσετε παρακαλώ πατήστε αποθήκευση

Παρατηρήσεις

Όπου υπάρχουν νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να έχετε ανεβάσει το αρχείο σε μορφή .pdf από την επιλογή ανέβασμα αρχείων. Προσοχή χρειάζεται εδώ στον τίτλο του αρχείου να είναι σχετικά ανεπτυγμένος και να εμπεριέχει την καταγωγή του αρχείου. Π.χ. Νόμος 3982.

Διαδικασία ανεβάσματος αρχείων

Καταχωρείτε Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την παροχή κάθε υπηρεσίας από την επιλογή ανέβασμα αρχείων ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση για κάθε λήμμα. Το αρχείο που θα ανεβάσετε πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή σας, να είναι τύπου .pdf και πρέπει να το κατηγοριοποιήσετε με την ίδια λογική που κατηγοριοποιείται και το λήμμα.

Λήμματα χωρίς περιεχόμενο

Στην αρχική σελίδα στην επιλογή <<Βοήθεια>> υπάρχει ένας σύνδεσμος που σας οδηγεί σε λήμματα που έχουν ανοιχθεί μεν αλλά ή δεν έχουν καθόλου περιεχόμενο ή έχουν ελλιπές. Θα θέλαμε να ασχοληθείτε και να γεμίσετε τα όποια κενά.

Κατηγοριοποίηση

Μία βασική δουλειά που πρέπει να κάνουμε σε κάθε λήμμα είναι η κατηγοριοποίηση. Η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς να μπούμε σε επεξεργασία, απευθείας από τη σελίδα ανάγνωσης του λήμματος. Πηγαίνετε στο κάτω μέρος της σελίδας στο σημείο που υπάρχει η ένδειξη "Κατηγορίες" και πατήστε το +. Οι κατηγοριοποιήσεις είναι οι εξής:

Σημειώσεις

  • Η ίδια λογική κατηγοριοποίησης χρησιμοποιείται και στην εισαγωγή αρχείων .pdf που αφορούν σε νόμους και άλλες νομοθετικές διατάξεις και οδηγίες.
  • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσθέσετε και αφαιρέσετε κατηγορίες, μη διστάζετε να βάλετε κατηγορίες, τα πάντα μπορούν να διορθωθούν.
  • Μία πολύ χρήσιμη διαδικασία συνεισφοράς είναι και η εισαγωγή κατηγοριών.

Επιλογή συζήτησης

Σε κάθε λήμμα υπάρχει μία σελίδα συζήτησης στην οποία μπορείτε να εκφράσετε προβληματισμούς, αντιρρήσεις, διαφωνίες για το περιεχόμενο του λήμματος. Για να αφήσετε επώνυμο σχόλιο στη σελίδα συζήτησης ενός λήμματος πατάτε τέσσερις φορές την περισπωμένη ~~~~ στο τέλος του σχολίου. (προϋπόθεση για να μπει η υπογραφή σας είναι ότι έχετε εισέλθει κανονικά ως χρήστης). Προσοχή στις συζητήσεις λημμάτων είναι διαθέσιμη μόνο η "επεξεργασία κώδικα" και όχι η περισσότερο φιλική προς τον χρήστη "επεξεργασία" οπότε η αποθήκευση βρίσκεται κάτω αριστερά ενώ η επικεφαλίδα μπαίνει με δύο == στην αρχή και δύο == στο τέλος.

Παρατηρήσεις για τον πίνακα των διαδικασιών

Η άποψή μου είναι ότι παρά τη μείωση των στηλών του πίνακα διαδικασιών, ο πίνακας εξακολουθεί να παραμένει μη φιλικός για τους πολίτες. Ο πίνακας πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός όπως αυτός που έχω προτείνει στο λήμμα: Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης. Πίνακας με τόσο όγκο πληροφορίας, (ποιες στήλες θα περιλαμβάνει , θα πρέπει να το ξαναδούμε) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Α Βήματα διαδικασίας Παρατηρήσεις
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή την Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Έχει ενημερωθεί για τα δικαιολογητικά σε προηγούμενο στάδιο
2 Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά τους και βεβαιώνει σε αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης την κατάθεση αυτής Ο ενδιαφερόμενος (φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν λόγω αντίγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση της Δήλωσης, αντί αδείας
3 Η Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της δήλωσης, διενεργεί επιθεώρηση για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά για τα αποτελέσματά της, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά

Ενόψει και της επικείμενης διαβούλευσης, που από ότι κατάλαβα θα απευθύνεται σε πολίτες - εξωπεριφερειακούς φορείς, πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε άμεσα στην πιο φιλική για αυτούς μορφή.

Αρχεία σχετικής νομοθεσίας

Το ανέβασμα αρχείων, δεν επιτρέπεται όταν το αρχείο είναι μεγάλου όγκου. Προτείνω για τις περιπτώσεις που θέλουμε να ανεβάσουμε κάποιο ΦΕΚ, να μην ανεβάζουμε το αρχείο, αλλά να κάνουμε link απευθείας τη θέση του αρχείου (ΦΕΚ) από το εθνικό τυπογραφείο. Είναι πολύ πιο εύκολο, δεν νομίζω να έχει περιορισμούς και είναι και ασφαλές, όσο θα είναι αξιόπιστη η ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου.

Επίσης, η καταχώρηση του νομοθετικού πλαισίου και στον αρχικό πίνακα (που εμφανίζεται πάνω δεξιά) νομίζω ότι είναι πλεονασμός. Η σχετική νομοθεσία πρέπει να καταχωρείται μόνο στην αντίστοιχη παράγραφο και μάλιστα με πλήρη περιγραφή. π.χ.

Akaraliotis (συζήτηση) 13:26, 15 Σεπτεμβρίου 2015 (EEST)