Χορήγηση Άδειας Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων (ΠΔ.77/1998 (ΦΕΚ 71/Α/07-04-1998))

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων (ΠΔ.77/1998 (ΦΕΚ 71/Α/07-04-1998))
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή Άδειας Διέλευσης από το Εθνικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από Αιτούντα
2 Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Κατάθεση από Αιτούντα
3 Ασφάλεια Οχήματος Κατάθεση από Αιτούντα
4 Σκαρίφημα με τις διαστάσεις του οχήματος και του φορτίου Κατάθεση από Αιτούντα
5 Αναφορά μεικτού βάρους οχήματος που διέρχεται Κατάθεση από Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών Ν. Υπάλληλος ΔΤΕ(Έδρα) Ηλεκτρονικός 1 Ώρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Η Άδεια Διέλευσης αναρτάται στη διαύγεια και κοινοποιείται με Fax στον ενδιαφερόμενο.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της ΔΤΕ/ΠΔΜ(έδρα)

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση

Σχετική Νομοθεσία

N......../2007