Διενέργεια Ελέγχου Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Από που παρέχεται Σε ποιους παρέχεται Κόστος Χρόνος υλοποίησης Τηλέφωνα
Κατά τόπους περιφέρειες Ανώνυμες εταιρείες 300 5 ημέρες

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πρακτικό ΔΣ (Πιστοποίησης) ΓΕΜΗ
2 Ισοζύγια
3 Καταθετήρια
4 Κινήσεις λογαριασμών τραπεζών
5 Κινήσεις λογαριασμών

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Εντολή ελέγχου Ν.2190/20 Αρμόδιος υπάλληλος Υπηρεσία Χειρωνακτικός 1 ημέρα
2 Επίσκεψη στο λογιστήριο της εταιρείας Ν.2190/20 Αρμόδιοι υπάλληλοι ΑΕ 1 ημέρα
3 Διενέργεια ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων Ν.2190/20 Αρμόδιοι υπάλληλοι ΑΕ
4 Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών Ν.2190/20 Αρμόδιοι υπάλληλοι ΑΕ
5 Σύνταξη της έκθεσης Ν.2190/20 Αρμόδιοι υπάλληλοι Υπηρεσία 150,0 ευρώ ανά ελεγκτή/ Χειρωνακτικός/ WORD 2 ημέρες
6 Υπογραφή από τους δύο ελεγκτές Αρμόδιοι υπάλληλοι Υπηρεσία 1 ημέρα
7 Υπογραφή από τον διευθυντή Διευθυντής Υπηρεσία
8 Πρωτοκόλληση Αρμόδιος υπάλληλος

Υπηρεσία

Υπηρεσία Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
9 Αρχειοθέτηση Αρμόδιος υπάλληλος Υπηρεσία Ολοκλήρωση διαδικασίας

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν.2190/1920 αρθρ. 39α και 52