Ελληνική απογραφή 2011

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το σήμα των γενικών απογραφών του 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
22px Απογραφές Πληθυσμού
← 2001 2011 → 2021

Η ελληνική απογραφή του 2011, επισήμως «Γενικές Απογραφές Κτηρίων και Πληθυσµού - Κατοικιών 2011», διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και αποτέλεσε την τριακοστή απογραφή στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011, ολοκληρώθηκε (στο κομμάτι της καταγραφής) τον Μάιο και είχε ως σκοπό την απογραφή τόσο του πληθυσμού όσο και των κάθε είδους κτηρίων της χώρας. Αποτέλεσε επίσης μέρος των Πανευρωπαϊκών Απογραφών 2011.[1]

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες απογραφές, αυτή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του «μόνιμου» πληθυσμού της Ελλάδας, όχι του «πραγματικού» (de facto). Καταχώρισε δηλαδή τους απογραφομένους στον πίνακα της περιοχής όπου δήλωσαν ότι ζουν μόνιμα το τελευταίο δωδεκάμηνο, όχι στο σημείο που βρίσκονταν την ημέρα της απογραφής.[2] Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της απογραφής θα είναι πολύτιμα - πέραν του προφανούς δημογραφικού ενδιαφέροντος - για τη χάραξη των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, την υλοποίηση ακαδημαϊκών/ερευνητικών προγραμμάτων, τη ρύθμιση θεμάτων όπως η κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ ή η κατανομή των εδρών στις εκλογικές περιφέρειες κ.ά..

Βάσει της νομοθεσίας, τα αναλυτικά στοιχεία θα έπρεπε να έχουν δημοσιοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2014. Στις 22 Ιουλίου 2011 ανακοινώθηκαν κάποια πρώτα προσωρινά στοιχεία, σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός ανέρχεται σε 10.787.690 κατοίκους, είναι δηλαδή ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με την προηγούμενη απογραφή.[2] Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες που παρατηρείται μείωση του πληθυσμού της χώρας.[3] Στις 28 Ιουλίου 2011, ωστόσο, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurostat, ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις της για τον πληθυσμό όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα εκτιμούσε πως την 1-1-2011 είχε πληθυσμό 11.329.600 κατοίκους, εκτίμηση που αποκλίνει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά 541.910 κατοίκους. Η μεγάλη αυτή απόκλιση δείχνει πως δεν καταγράφηκαν όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Κύριοι λόγοι για τη μη απογραφή μεγάλου αριθμού κατοίκων θεωρούνται ο μη εντοπισμός μεταναστών, η άρνηση κατοίκων να ανοίξουν τις πόρτες των σπιτιών τους στους απογραφείς υπό τον φόβο της εγκληματικότητας που βρίσκεται σε έξαρση στην Ελλάδα και η παροχή ανακριβών στοιχείων από ορισμένους για τον αριθμό ανθρώπων που κατοικούν σε κάθε σπίτι [4] Στις 28 Δεκεμβρίου 2012 ανακοινώθηκαν τα τελικά στοιχεία σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός ανέρχεται σε 10.815.197 κατοίκους.

Διεξαγωγή

Η απογραφή υλοποιήθηκε με τη συνήθη μέθοδο της συνέντευξης στον χώρο των απογραφομένων. Αντίθετα όμως από τις προηγούμενες, οι οποίες διαρκούσαν μόλις μια ημέρα κατά την οποία ο πληθυσμός παρακινείτο να μείνει στο σπίτι του, αυτή του 2011 πραγματοποιήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίστηκε σε δύο φάσεις (σε παρένθεση η ημερομηνία αναφοράς):

Απογραφή Κτηρίων (Φεβρουάριος 2011)

Καθ' όλο τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση των κτηρίων της χώρας και συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη βασική χρήση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και άλλα χαρακτηριστικά τους. Για τη συλλογή των πληροφοριών δεν ήταν απαραίτητη η άμεση επαφή των ιδιοκτητών ή ενοίκων με τους ερευνητές, αλλά αρκούσε η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου από κάποιον που γνώριζε καλά το κτήριο (π.χ. ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή στα χωριά ένας μόνιμος κάτοικος).[5]

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών (Μάιος 2011)

Από 10 έως 24 Μαΐου[6] καταμετρήθηκε ο πληθυσμός στον χώρο μόνιμης κατοικίας του, εκεί δηλαδή όπου συνήθως διαμένει, ασχέτως εάν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια άλλης περιοχής ή δεν είναι καν Έλληνας πολίτης. Συλλέχθηκαν επίσης στοιχεία για τα κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των απογραφομένων, καθώς και για την κατάσταση του νοικοκυριού τους. Εν αντιθέσει με την απογραφή κτηρίων που προηγήθηκε, στην απογραφή πληθυσμού ήταν απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των απογραφομένων ή τουλάχιστον ενός μέλους κάθε νοικοκυριού. Μετά το πέρας της απογραφής, ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Αρχή ότι σε περίπτωση που κάποιος κάτοικος δεν κατάφερε να απογραφεί μπορεί να προσέλθει σε γραφείo της Γενικής Απογραφής που αντιστοιχεί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, μέσα σε διάστημα τριών ημερών από το τέλος της απογραφής, ώστε να απογραφεί.[7][8]

Νομικά ζητήματα

Η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους κατοίκους της χώρας. Ειδικά για την απογραφή πληθυσμού, εάν δεν είναι παρόντες κατά την πρώτη επίσκεψη του ερευνητή, προβλέπεται νέα επίσκεψη κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.[9]

Οι απαντήσεις των απογραφομένων διέπονται από το απόρρητο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Ν. 3832/2010). Αυτό ορίζει ότι τα στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την κατάρτιση της στατιστικής και απαγορεύεται να διαβιβαστούν σε άλλες κρατικές αρχές ή ιδιώτες. Επιπλέον, ο αρμόδιος φορέας (επί του προκειμένου η ΕΛΣΤΑΤ) είναι υποχρεωμένος να λάβει προληπτικά μέτρα που θα καθιστούν αδύνατη ακόμα και την έμμεση αναγνώριση.[10] Το απόρρητο διασφαλίζεται επίσης από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 233/2009, σύμφωνα με τον οποίο η χρήση απορρήτων στοιχείων για σκοπούς που δεν είναι αποκλειστικά στατιστικοί όπως οι διοικητικοί, νομικοί ή φορολογικοί σκοποί (...) θα πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά.[11]

Τηρώντας τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η απογραφή εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες απογραφές, οι οποίες είχαν σκοπό την καταγραφή του de facto πληθυσμού (με παλαιότερη ορολογία πραγματικού πληθυσμού).[2]

Αποτελέσματα

Στις 22 Ιουλίου 2011 δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό των κατοίκων σε επίπεδο δήμου, περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας. Οι οριστικοί πίνακες της απογραφής πληθυσμού σε επίπεδο οικισμών δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ενώ τα αναλυτικά αποτελέσματα του συνόλου της απογραφής θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά από το τέλος του 2012 και εντός του 2013.[2]

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10.815.197 κατοίκους, εκ των οποίων 49,2% είναι άνδρες και 50,8% γυναίκες. Σε σύγκριση με την απογραφή του 2001, αυτό σημαίνει μείωση κατά 148.823 άτομα. Όλες οι περιφέρειες παρουσίασαν μείωση ή σταθερότητα, με εξαίρεση την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, όπου καταγράφηκε αξιοσημείωτη αύξηση. Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 190 δήμοι παρουσιάζουν μείωση πληθυσμού και 135 αύξηση.[12]

Περιφέρεια
Πληθυσμός 2011α
Κατανομήα
Πυκνότηταα
Πληθυσμός 2001β
Μεταβολή
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 608.182 5,62% 42,96 607.162 -0,16%
Κεντρικής Μακεδονίας 1.880.058 17,38% 99,95 1.874.597 0,00%
Δυτικής Μακεδονίας 283.689 2,62% 30,02 294.317 -4,14%
Ηπείρου 336.856 3,11% 36,60 336.392 0,08%
Θεσσαλίας 732.762 6,77% 52,20 740.115 -1,27%
Ιονίων Νήσων 207.855 1,92% 90,10 209.608 -1,50%
Δυτικής Ελλάδας 679.796 6,28% 59,89 721.541 -5,73%
Στερεάς Ελλάδας 547.390 5,06% 35,20 558.144 -2,02%
Αττικής 3.827.624 35,35% 1.005,13 3.894.573 -2,11%
Πελοποννήσου 577.903 5,34% 37,31 597.622 -2,62%
Βορείου Αιγαίου 199.231 1,84% 51,94 205.235 -3,62%
Νοτίου Αιγαίου 308.975 2,85% 58,45 298.462 +3,40%
Κρήτης 623.065 5,76% 74,74 594.368 +4,54%
Άγιο Όρος (αυτοδιοίκητο) 1.811 0,02% 5,40 1.961 -6,68%
Σύνολο επικράτειας 10.815.197 100,00% 81,96 10.934.097 -1,34%
α Στοιχεία (πηγή: Δελτίο Τύπου 28-12-2012, ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιάς). Ως πληθυσμός αναγράφεται ο «μόνιμος». Κατανομή είναι το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πυκνότητα υπολογίζεται σε κατοίκους ανά τ.χλμ.
β Αναγράφεται ο «μόνιμος» πληθυσμός της απογραφής 2001 (πηγή: e-Demography, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ώστε να συγκρίνονται ομοειδή ευρήματα, και όχι ο «πραγματικός» που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον τη δεκαετία του 2000.

Οι 25 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Πρότυπο:Ακρίβεια Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για τις 25 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. Εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που έχουν θεσμοθετημένα και οροθετημένα πολεοδομικά συγκροτήματα, οι υπόλοιπες πόλεις αναφέρονται σε επίπεδο οικισμού με έναν μοναδικό γεωγραφικό κωδικό. Κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνονται πληθυσμιακά στοιχεία εκτός των ορίων των οικισμών-πόλεων αυτών.

Θέση Πόλη (ή ΠΣ) Πληθυσμός Πόλης Δήμος ή Περιφερειακές Ενότητες
1 Αθήνα (ΠΣ) 3.089.698 ΠΕ κεντρικού, βόρειου, δυτικού και νότιου τομέα Αθηνών, Πειραιώς (δήμοι Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Ρέντη, Περάματος)
2 Θεσσαλονίκη (ΠΣ) 788.952 ΠΣ Θεσσαλονίκης (δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Κορδελιού-Ευόσμου, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δημοτική Ενότητα Πυλαίας από δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη )
3 Πάτρα (ΠΣ) 213.984 ΠΣ Πατρών (δήμος Πατρέων, Δημοτικές Ενότητες: Μεσσάτιδος, Παραλίας, Ρίου)

Κεντρικός οικισμός Πάτρα: 168.034

4 Ηράκλειο (ΠΣ) 167.971 ΠΣ Ηρακλείου (δήμοι Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Δημοτική Ενότητα Γαζίου από Δήμο Μαλεβιζίου)

Κεντρικός οικισμός Ηράκλειο:140.730

5 Λάρισα 144.651 Δήμος Λαρισαίων
6 Βόλος (ΠΣ) 120.733 ΠΣ Βόλου (δήμος Βόλου, Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας, τοπικές κοινότητες: Ανακασιάς, Ανω Βόλου, Αγ.Ονουφρίου)

Κεντρικός οικισμός Βολος:86.046

7 Ιωάννινα (ΠΣ) 89.061 ΠΣ Ιωαννίνων (δήμος Ιωαννιτών, Δημοτική Κοινότητα Ανατολής, τοπικές κοινότητες: Κατσικά, Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Κάτω Νεοχωρόπουλο, Βελισσάριος, Πεντέλη)

Κεντρικός οικισμός Ιωάννινα:65.574

8 Τρίκαλα 61.653 Δήμος Τρικκαίων
9 Χαλκίδα 59.125 Δήμος Χαλκιδέων
10 Σέρρες 58.287 Δήμος Σερρών
11 Αλεξανδρούπολη 57.812 Δήμος Αλεξανδρούπολης
12 Ξάνθη 56.122 Δήμος Ξάνθης
13 Κατερίνη 55.997 Δήμος Κατερίνης
14 Καλαμάτα 54.100 Δήμος Καλαμάτας
15 Καβάλα 54.027 Δήμος Καβάλας
16 Χανιά 53.910 Δήμος Χανίων
17 Αγρίνιο (ΠΣ) 53.433 ΠΣ Αγρινίου (δήμος Αγρινίου, Δημοτική Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου)

Κεντρικός οικισμός Αγρίνιο:46.899

18 Λαμία 52.006 Δήμος Λαμιέων
19 Κομοτηνή 50.990 Δήμος Κομοτηνής
20 Ρόδος 49.541 Δήμος Ρόδου
21 Δράμα 44.823 Δήμος Δράμας
22 Βέροια 43.158 Δήμος Βέροιας
23 Κοζάνη 41.066 Δήμος Κοζάνης
24 Καρδίτσα 38.554 Δήμος Καρδίτσας
25 Ρέθυμνο 32.468 Δήμος Ρεθύμνης

Σημειώνεται ότι αναφέρονται οι πληθυσμοί των πόλεων από τα αναλυτικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για κάθε διοικητική διαίρεση της χώρας μέχρι το επίπεδο του οικισμού. Ο αναφερόμενος δήμος δίπλα στην κάθε πόλη αφορά τον οικείο διευρυμένο δήμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και απομακρυσμένοι οικισμοί, αποκομμένοι από το πολεοδομικό συγκρότημα των παραπάνω πόλεων και ο πληθυσμός του κάθε δήμου μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τον πληθυσμό της κάθε πόλης. Παρακάτω ακολουθεί κατάλογος με τους δήμους της χώρας από τον μεγαλύτερο σε μόνιμο πληθυσμό μέχρι το μικρότερο.

Οι 325 δήμοι της χώρας

Θέση Πόλη (ή ΠΣ) Πληθυσμός Δήμου Δήμος ή Περιφερειακές Ενότητες
1 Αθήνα 664.046 Δήμος Αθηναίων 53
2 Θεσσαλονίκη 325.182 Δήμος Θεσσαλονίκης 26
3 Πάτρα 213.984 Δήμος Πατρέων 17
4 Ηράκλειο 173.993 Δήμος Ηρακλείου 13
5 Πειραιάς 163.688 Δήμος Πειραιώς 13
6 Λάρισα 162.591 Δήμος Λαρισαίων 13
7 Βόλος 144.449 Δήμος Βόλου 11
8 Περιστέρι 139.981 Δήμος Περιστερίου 11
9 Ρόδος 115.490 Δήμος Ρόδου 9
10 Ιωάννινα 112.486 Δήμος Ιωαννιτών 8
11 Χανιά 108.642 Δήμος Χανίων 8
12 Αχαρνές 106.943 Δήμος Αχαρνών 8
13 Νίκαια 105.430 Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη 8
14 Χαλκίδα 102.223 Δήμος Χαλκιδέων 8
15 Κέρκυρα 102.071 Δήμος Κερκυραίων 8
16 Εύοσμος 101.753 Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 8
17 Καλλιθέα 100.641 Δήμος Καλλιθέας 8
18 Σταυρούπολη 99.245 Δήμος Παύλου Μελά 7
19 Αγρίνιο 94.181 Δήμος Αγρινίου 7
20 Καλαμαριά 91.279 Δήμος Καλαμαριάς 7
21 Κερατσίνι 91.045 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 7
22 Γλυφάδα 87.305 Δήμος Γλυφάδας 6
23 Μυτιλήνη 86.436 Δήμος Λέσβου 6
24 Κατερίνη 85.851 Δήμος Κατερίνης 6
25 Ίλιον 84.793 Δήμος Ιλίου 6
26 Τρίκαλα 81.355 Δήμος Τρικκαίων 6
27 Συκιές 84.741 Δήμος Νεάπολης - Συκεών 6
28 Ηλιούπολη 78.153 Δήμος Ηλιουπόλεως 6
29 Σέρρες 76.817 Δήμος Σερρών 6
30 Λαμία 75.315 Δήμος Λαμιέων 6
31 Χαλάνδρι 74.192 Δήμος Χαλανδρίου 5
32 Νέα Σμύρνη 73.076 Δήμος Νέας Σμύρνης 5
33 Αλεξανδρούπολη 72.959 Δήμος Αλεξανδρούπολης 5
34 Μαρούσι 72.333 Δήμος Αμαρουσίου 5
35 Κοζάνη 71.388 Δήμος Κοζάνης 5
36 Άγιος Δημήτριος 71.294 Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής 5
38 Ζωγράφου 71.026 Δήμος Ζωγράφου 5
39 Κηφισιά 70.600 Δήμος Κηφισιάς 5
40 Καβάλα 70.501 Δήμος Καβάλας 5
41 Πανόραμα 70.110 Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 5
42 Αιγάλεω 69.946 Δήμος Αιγάλεω 5
43 Καλαμάτα 69.849 Δήμος Καλαμάτας 5
44 Νέα Ιωνία 67.134 Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής 5
45 Κομοτηνή 66.919 Δήμος Κομοτηνής 5
46 Βέροια 66.547 Δήμος Βέροιας 5
47 Ξάνθη 65.133 Δήμος Ξάνθης 5
48 Παλαιό Φάληρο 64.021 Δήμος Παλαιού Φαλήρου 5
49 Κορυδαλλός 63.445 Δήμος Κορυδαλλού 5
50 Γιαννιτσά 63.122 Δήμος Πέλλας 5
51 Άγιοι Αναργύροι 62.529 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού 5
52 Βύρωνας 61.308 Δήμος Βύρωνα 4
53 Αγία Παρασκευή 59.704 Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής 4
54 Γαλάτσι 59.345 Δήμος Γαλατσίου 4
55 Πετρούπολη 58.979 Δήμος Πετρουπόλεως 4
56 Δράμα 58.944 Δήμος Δράμας 4
57 Κόρινθος 58.192 Δήμος Κορινθίων 4
58 Καρδίτσα 56.747 Δήμος Καρδίτσας 4
59 Ρέθυμνο 55.525 Δήμος Ρεθύμνης 4
60 Παλλήνη 54.415 Δήμος Παλλήνης 4
61 Θέρμη 53.201 Δήμος Θέρμης 4
62 Αμπελόκηποι 52.127 Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 4
63 Κιλκίς 51.926 Δήμος Κιλκίς 4
64 Χίος 51.390 Δήμος Χίου 4
65 Αργυρούπολη 51.356 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 4
66 Περαία 50.264 Δήμος Θερμαϊκού 4
67 Αίγιο 49.872 Δήμος Αιγιαλείας 3
68 Ηράκλειο 49.642 Δήμος Ηρακλείου 3
69 Βούλα 48.399 Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 3
70 Πύργος 47.995 Δήμος Πύργου 3
71 Τρίπολη 47.254 Δήμος Τρίπολης 3
72 Χαϊδάρι 46.897 Δήμος Χαϊδαρίου 3
73 Φυλή 45.965 Δήμος Φυλής 3
74 Σίνδος 45.839 Δήμος Δέλτα 3
75 Πτολεμαΐδα 45.592 Δήμος Εορδαίας 3
76 Χολαργός 44.539 Δήμος Παπάγου-Χολαργού 3
77 Άρτα 43.166 Δήμος Αρταίων 3
78 Άργος 42.022 Δήμος Άργους - Μυκηνών 3
79 Άλιμος 41.720 Δήμος Αλίμου 3
80 Αλεξάνδρεια 41.570 Δήμος Αλεξανδρείας 3
81 Λαγκαδάς 41.103 Δήμος Λαγκαδά 3
82 Ζάκυνθος 40.759 Δήμος Ζακυνθίων 3
83 Μοσχάτο 40.413 Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου 3
84 Διόνυσος 40.193 Δήμος Διονύσου 3
85 Σαλαμίνα 39.283 Δήμος Σαλαμίνος 3
86 Ωραιόκαστρο 38.317 Δήμος Ωραιοκάστρου 2
87 Ορεστιάδα 37.695 Δήμος Ορεστιάδας 2
88 Μέγαρα 36.924 Δήμος Μεγαρέων 2
89 Νέα Μουδανιά 36.500 Δήμος Νέας Προποντίδας 2
90 Θήβα 36.477 Δήμος Θηβαίων 2
91 Καστοριά 35.874 Δήμος Καστοριάς 2
92 Αργοστόλι 35.801 Δήμος Κεφαλλονιάς 2
93 Νέα Φιλαδέλφεια 35.556 Δήμος Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος 2
94 Σπάρτη 35.259 Δήμος Σπάρτης 2
95 Μελίσσια 34.934 Δήμος Πεντέλης 2
96 Μεσολόγγι 34.416 Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 2
97 Σπάτα 33.821 Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος 2
98 Ωρωπός 33.769 Δήμος Ωρωπού 2
99 Κουφάλια 33.673 Δήμος Χαλκηδόνος 2
100 Δάφνη 33.628 Δήμος Δάφνης-Υμηττού 2
101 Μαραθώνας 33.423 Δήμος Μαραθώνος 2
102 Κως 33.388 Δήμος Κω 2
103 Ναύπλιο 33.356 Δήμος Ναυπλιέων 2
104 Σάμος 32.977 Δήμος Σάμου 2
105 Φλώρινα 32.881 Δήμος Φλώρινας 2
106 Νάουσα 32.494 Δήμος Νάουσας 2
107 Αμαλιάδα 32.219 Δήμος Ήλιδας 2
108 Ελασσόνα 32.121 Δήμος Ελασσόνας 2
109 Ελευθερούπολη 32.085 Δήμος Παγγαίου 2
110 Πρέβεζα 31.733 Δήμος Πρέβεζας 2
111 Λειβαδιά 31.315 Δήμος Λεβαδέων 2
112 Πεύκη 31.002 Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης 2
113 Βριλήσσια 30.741 Δήμος Βριλησσίων 2
114 Κορωπί 30.307 Δήμος Κρωπίας 2
115 Ασπρόπυργος 30.251 Δήμος Ασπροπύργου 2
116 Ελευσίνα 29.902 Δήμος Ελευσίνας 2
117 Μεταμόρφωση 29.891 Δήμος Μεταμορφώσεως 2
118 Καλύβια Θορικού 29.002 Δήμος Σαρωνικού Αττικής 2
119 Έδεσσα 28.814 Δήμος Έδεσσας 2
120 Πολύκαστρο 28.493 Δήμος Παιονίας 2
121 Αλιβέρι 28.437 Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 2
122 Ναύπακτος 27.800 Δήμος Ναυπακτίας 2
123 Ιεράπετρα 27.602 Δήμος Ιεράπετρας 2
124 Αριδαία 27.556 Δήμος Αλμωπίας 2
125 Κυπαρισσία 27.373 Δήμος Τριφυλίας 2
126 Άγιος Νικόλαος 27.074 Δήμος Αγίου Νικολάου 2
127 Ψυχικό 26.968 Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 2
128 Γούρνες 26.717 Δήμος Χερσονήσου 2
129 Άμφισσα 26.716 Δήμος Δελφών 2
130 Παιανία 26.668 Δήμος Παιανίας 2
131 Αγία Βαρβάρα 26.550 Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής 2
132 Καισαριανή 26.458 Δήμος Καισαριανής 2
133 Κάτω Αχαΐα 25.916 Δήμος Δυτικής Αχαΐας 2
134 Γρεβενά 25.905 Δήμος Γρεβενών 2
135 Ηγουμενίτσα 25.814 Δήμος Ηγουμενίτσας 2
136 Λιτόχωρο 25.668 Δήμος Δίου - Ολύμπου 2
137 Πέραμα 25.389 Δήμος Περάματος Αττικής 2
138 Λαύριο 25.102 Δήμος Λαυρεωτικής 2
139 Τύρναβος 25.032 Δήμος Τυρνάβου 2
140 Γάζι 24.864 Δήμος Μαλεβιζίου 1
141 Μοίρες 24.466 Δήμος Φαιστού 1
142 Μεσσήνη 23.482 Δήμος Μεσσήνης 1
143 Σταυρός 23.478 Δήμος Βόλβης 1
144 Κιάτο 22.794 Δήμος Σικυωνίων 1
145 Λευκάδα 22.652 Δήμος Λευκάδας 1
146 Χρυσούπολη 22.331 Δήμος Νέστου 1
147 Σιδηρόκαστρο 22.195 Δήμος Σιντικής 1
148 Πολύγυρος 22.048 Δήμος Πολυγύρου 1
149 Καλαμπάκα 21.991 Δήμος Καλαμπάκας 1
150 Μονεμβασιά 21.942 Δήμος Μονεμβασιάς 1
151 Λεχαινά 21.581 Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης 1
152 Λουτράκι 21.221 Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων 1
153 Ηράκλεια 21.145 Δήμος Ηρακλείας 1
154 Ιστιαία 21.083 Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού 1
155 Πύλος 21.077 Δήμος Πύλου - Νέστορος 1
156 Γαστούνη 21.034 Δήμος Πηνειού 1
157 Καλαμπάκα 20.854 Δήμος Καλαμπάκας 1
158 Ραφήνα 20.266 Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου 1
159 Σκύδρα 20.188 Δήμος Σκύδρας 1
160 Μαρκόπουλο Μεσογαίας 20.040 Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 1
161 Νιγρίτα 20.030 Δήμος Βισαλτίας 1
162 Αταλάντη 19.623 Δήμος Λοκρών 1
163 Διδυμότειχο 19.493 Δήμος Διδυμοτείχου 1
164 Τανάγρα 19.432 Δήμος Τανάγρας 1
165 Ζευγολατειό 19.027 Δήμος Βέλου - Βόχας 1
166 Γενισέα 19.005 Δήμος Αβδήρων 1
167 Σοφάδες 18.864 Δήμος Σοφάδων 1
168 Νάξος 18.864 Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 1
169 Ψαχνά 18.800 Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων 1
170 Αλμυρός 18.614 Δήμος Αλμυρού 1
171 Φάρσαλα 18.545 Δήμος Φαρσάλων 1
172 Σιάτιστα 18.386 Δήμος Βοΐου 1
173 Σητεία 18.318 Δήμος Σητείας 1
174 Ιερισσός 18.294 Δήμος Αριστοτέλη 1
175 Σκάλα 17.891 Δήμος Ευρώτα 1
176 Μάνδρα 17.885 Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 1
177 Ευαγγελισμός 17.563 Δήμος Μινώα Πεδιάδας 1
178 Βόνιτσα 17.370 Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας 1
179 Ξυλόκαστρο 17.365 Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 1
180 Αμφιλοχία 17.056 Δήμος Αμφιλοχίας 1
181 Μύρινα 16.992 Δήμος Λήμνου 1
182 Αμύνταιο 16.973 Δήμος Αμυνταίου 1
183 Γεράνι 16.874 Δήμος Πλατανιά 1
184 Παλαμάς 16.726 Δήμος Παλαμά 1
185 Πεζά 16.692 Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων 1
186 Κασσάνδρεια 16.672 Δήμος Κασσάνδρας 1
187 Φιλλύρα 16.577 Δήμος Αρριανών 1
188 Πόθια 16.179 Δήμος Καλυμνίων 1
189 Σπερχειάδα 16.036 Δήμος Μακρακώμης 1
190 Άγιοι Δέκα 15.632 Δήμος Γόρτυνας 1
191 Φηρά 15.550 Δήμος Θήρας 1
192 Σμίνθη 15.540 Δήμος Μύκης 1
193 Αιγίνιο 15.179 Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 1
194 Σουφλί 14.941 Δήμος Σουφλίου 1
195 Σέρβια 14.830 Δήμος Σερβίων - Βελβεντού 1
196 Ελεούσα 14.766 Δήμος Ζίτσας 1
197 Σάπες 14.733 Δήμος Μαρωνείας - Σαπών 1
198 Χρυσό 14.664 Δήμος Εμμανουήλ Παππά 1
199 Δοξάτο 14.516 Δήμος Δοξάτου 1
200 Πέραμα 14.363 Δήμος Μυλοποτάμου 1
201 Πύλη 14.343 Δήμος Πύλης 1
202 Κρέστενα 14.109 Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων 1
203 Φιλιππιάδα 13.892 Δήμος Ζηρού 1
204 Ίασμος 13.810 Δήμος Ιάσμου 1
205 Λιμένας 13.770 Δήμος Θάσου 1
206 Παροικιά 13.715 Δήμος Πάρου 1
207 Μακρυχώρι 13.712 Δήμος Τεμπών 1
208 Λιδωρίκι 13.627 Δήμος Δωρίδος 1
209 Κρανίδα 13.551 Δήμος Ερμιονίδας 1
210 Αρχαία Ολυμπία 13.409 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
211 Φαρκαδόνα 13.396 Δήμος Φαρκαδόνας 1
212 Μουζάκι 13.122 Δήμος Μουζακίου 1
213 Καρπενήσι 13.105 Δήμος Καρπενησίου 1
214 Προσοτσάνη 13.066 Δήμος Προσοτσάνης 1
215 Αίγινα 13.056 Δήμος Αίγινας 1
216 Ερέτρια 13.053 Δήμος Ερέτριας 1
217 Γύθειο 13.005 Δήμος Ανατολικής Μάνης 1
218 Βρύσες 12.807 Δήμος Αποκορώνου
219 Πέτα 12.753 Δήμος Νικολάου Σκουφά
220 Στυλίδα 12.750 Δήμος Στυλίδος
221 Νικήτη 12.394 Δήμος Σιθωνίας
222 Νέα Ζίχνη 12.397 Δήμος Νέας Ζίχνης
223 Κάρυστος 12.180 Δήμος Καρύστου
224 Καμένα Βούρλα 12.090 Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου
225 Λίμνη 12.045 Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
226 Πάργα 11.866 Δήμος Πάργας
227 Άργος Ορεστικό 11.802 Δήμος Ορεστίδος
228 Αστακός 11.737 Δήμος Ξηρομέρου
229 Ορχομενός 11.621 Δήμος Ορχομενού
230 Εύλαλο 11.544 Δήμος Τοπείρου
231 Δομοκός 11.495 Δήμος Δομοκού
232 Αγιά 11.470 Δήμος Αγιάς
233 Μελιγαλάς 11.228 Δήμος Οιχαλίας
234 Καλάβρυτα 11.045 Δήμος Καλαβρύτων
235 Κάτω Τιθορέα 10.922 Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
236 Βελεστίνο 10.922 Δήμος Ρήγα Φεραίου
237 Αλίαρτος 10.887 Δήμος Αλιάρτου
238 Κίσσαμος 10.790 Δήμος Κισσάμου
239 Μεγαλόπολη 10.687 Δήμος Μεγαλόπολης
240 Άστρος 10.341 Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
241 Αργαλαστή 10.216 Δήμος Νοτίου Πηλίου
242 Μύκονος 10.134 Δήμος Μυκόνου
243 Δημητσάνα 10.109 Δήμος Γορτυνίας
244 Παραμυθιά 10.063 Δήμος Σουλίου
245 Αγία Κυριακή 9.693 Δήμος Δωδώνης
246 Άνδρος 9.221 Δήμος Άνδρου
247 Αμφίπολη 9.182 Δήμος Αμφίπολης
248 Καλπάκι 8.960 Δήμος Πωγωνίου
249 Ζαχάρω 8.953 Δήμος Ζαχάρως
250 Χαλανδρίτσα 8.877 Δήμος Ερυμάνθου
251 Τήνος 8.636 Δήμος Τήνου
252 Άγιος Κήρυκος 8.423 Δήμος Ικαρίας
253 Λεωνίδιο 8.294 Δήμος Νότιας Κυνουρίας
254 Θέρμο 8.242 Δήμος Θέρμου
255 Δίστομο 8.188 Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
256 Λυγουριό 8.115 Δήμος Επιδαύρου
257 Λέρος 7.917 Δήμος Λέρου
258 Κάτω Νευροκόπι 7.860 Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
259 Φιλιάτες 7.710 Δήμος Φιλιατών
260 Σπήλι 7.427 Δήμος Αγίου Βασιλείου
261 Γαλατάς 7.143 Δήμος Τροιζηνίας
262 Κερασοχώρι 6.976 Δήμος Αγράφων
263 Καρδαμύλη 6.945 Δήμος Δυτικής Μάνης
264 Νεμέα 6.483 Δήμος Νεμέας
265 Κόνιτσα 6.362 Δήμος Κόνιτσας
266 Πηγάδια 6.226 Δήμος Καρπάθου
267 Μέτσοβο 6.196 Δήμος Μετσόβου
268 Βουργαρέλι 6.178 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
269 Σκιάθος 6.088 Δήμος Σκιάθου
270 Αγία Φωτεινή 5.915 Δήμος Αμαρίου
271 Δεσκάτη 5.852 Δήμος Δεσκάτης
272 Ζαγορά 5.809 Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου
273 Άνω Καλεντίνη 5.780 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη
274 Πράμαντα 5.714 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
275 Άνω Βιάννος 5.563 Δήμος Βιάννου
276 Παλαιοχώρα 5.431 Δήμος Καντάνου - Σελίνου
277 Πλάκα 4.977 Δήμος Μήλου
278 Σκόπελος 4.960 Δήμος Σκοπέλου
279 Μορφοβούνι 4.635 Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
280 Κύθηρα 4.041 Δήμος Κυθήρων
281 Σπέτσες 4.027 Δήμος Σπετσών
282 Πόρος 3.993 Δήμος Πόρου
283 Παρανέστι 3.901 Δήμος Παρανεστίου
284 Ασπράγγελοι 3.724 Δήμος Ζαγορίου
285 Ανθηρό 3.450 Δήμος Αργιθέας
286 Βαθύ 3.231 Δήμος Ιθάκης
287 Πάτμος 3.047 Δήμος Πάτμου
288 Σκύρος 2.994 Δήμος Σκύρου
289 Σαμοθράκη 2.859 Δήμος Σαμοθράκης
290 Πατητήρι 2.750 Δήμος Αλοννήσου
291 Σύμη 2.590 Δήμος Σύμης
292 Ανώγεια 2.379 Δήμος Ανωγείων
293 Νεστόριο 2.646 Δήμος Νεστορίου
294 Απολλωνία 2.625 Δήμος Σίφνου
295 Ιουλίδα 2.455 Δήμος Κέας
296 Τζερμιάδο 2.387 Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
297 Γάιος 2.300 Δήμος Παξών
298 Ίος 2.024 Δήμος Ιητών
299 Αμοργός 1.973 Δήμος Αμοργού
300 Ύδρα 1.966 Δήμος Ύδρας
301 Σφακιά 1.889 Δήμος Σφακίων
302 Λαιμός 1.560 Δήμος Πρεσπών
303 Φούρνοι 1.459 Δήμος Φούρνων Κορσεών
304 Κύθνος 1.456 Δήμος Κύθνου
305 Σέριφος 1.420 Δήμος Σερίφου
306 Αστυπάλαια 1.334 Δήμος Αστυπαλαίας
307 Αντίπαρος 1.211 Δήμος Αντιπάρου
308 Μεγαλοχώρι 1.142 Δήμος Αγκιστρίου
309 Φρυ 1.084 Δήμος Κάσου
310 Κατωμέρι 1.041 Δήμος Μεγανησίου
311 Ελαφόνησος 1.041 Δήμος Ελαφονήσου
312 Μανδράκι 1.008 Δήμος Νισύρου
313 Κίμωλος 910 Δήμος Κιμώλου
314 Αιγνούσα 826 Δήμος Οινουσσών
315 Λειψοί 790 Δήμος Λειψών
316 Μεγάλο Χωριό 780 Δήμος Τήλου
317 Φολέγανδρος 765 Δήμος Φολεγάνδρου
318 Μεγίστη 492 Δήμος Μεγίστης
319 Χάλκη 478 Δήμος Χάλκης
320 Ψαρά 458 Δήμος Ψαρών
321 Σίκινος 273 Δήμος Σικίνου
322 Ανάφη 271 Δήμος Ανάφης
323 Άγιος Ευστράτιος 270 Δήμος Αγίου Ευστρατίου
324 Μεγάλο Χωριό 185 Δήμος Αγαθονησίου
325 Καστρί 152 Δήμος Γαύδου

Οι 74 Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας και το Άγιον Όρος

Θέση Περιφερειακή Ενότητα Πληθυσμός Έδρα
1 Θεσσαλονίκης 1.110.312 Θεσσαλονίκη
2 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1.029.520 Αθήνα
3 Βορείου Τομέα Αθηνών 591.680 Κηφισιά
4 Νοτίου Τομέα Αθηνών 529.826 Άλιμος
5 Δυτικού Τομέα Αθηνών 489.675 Περιστέρι
6 Ανατολικής Αττικής 502.348 Παλλήνη
7 Πειραιώς 448.997 Πειραιάς
8 Αχαΐας 309.694 Πάτρα
9 Ηρακλείου 305.490 Ηράκλειο
10 Λάρισας 284.325 Λάρισα
11 Ευβοίας 210.815 Χαλκίδα
12 Αιτωλοακαρνανίας 210.802 Μεσολόγγι
13 Μαγνησίας 190.010 Βόλος
14 Σερρών 176.430 Σέρρες
15 Ιωαννίνων 167.901 Ιωάννινα
16 Δυτικής Αττικής 160.927 Ελευσίνα
17 Μεσσηνίας 159.954 Καλαμάτα
18 Ηλείας 159.300 Πύργος
19 Φθιώτιδας 158.231 Λαμία
20 Χανίων 156.585 Χανιά
21 Κοζάνης 150.196 Κοζάνη
22 Έβρου 147.947 Αλεξανδρούπολη
23 Κορινθίας 145.082 Κόρινθος
24 Ημαθίας 140.611 Βέροια
25 Πέλλης 139.680 Έδεσσα
26 Τρικάλων 131.085 Τρίκαλα
27 Πιερίας 126.698 Κατερίνη
28 Καβάλας 124.917 Καβάλα
29 Ρόδου 119.830 Ρόδος
30 Βοιωτίας 117.920 Λιβαδειά
31 Καρδίτσης 113.544 Καρδίτσα
32 Κερκύρας 104.371 Κέρκυρα
33 Ροδόπης 112.039 Κομοτηνή
34 Ξάνθης 111.222 Ξάνθη
35 Χαλκιδικής 105.908 Πολύγυρος
36 Δράμας 98.287 Δράμα
37 Αργολίδος 97.044 Ναύπλιο
38 Λακωνίας 89.138 Σπάρτη
39 Αρκαδίας 86.685 Τρίπολη
40 Λέσβου 86.436 Μυτιλήνη
41 Ρεθύμνης 85.609 Ρέθυμνο
42 Κιλκίς 80.419 Κιλκίς
43 Λασιθίου 75.381 Άγιος Νικόλαος
44 Νήσων 74.651 Πειραιάς
45 Άρτας 67.877 Άρτα
46 Πρεβέζας 57.491 Πρέβεζα
47 Χίου 52.674 Χίος
48 Φλωρίνας 51.414 Φλώρινα
49 Καστοριάς 50.322 Καστοριά
50 Θεσπρωτίας 43.587 Ηγουμενίτσα
51 Ζακύνθου 40.759 Ζάκυνθος
52 Φωκίδας 40.343 Άμφισσα
53 Κεφαλληνίας 35.801 Αργοστόλι
54 Κω 34.396 Κως
55 Σάμου 32.977 Σάμος
56 Γρεβενών 31.757 Γρεβενά
57 Καλύμνου 29.452 Κάλυμνος
58 Λευκάδας 23.693 Λευκάδα
59 Σύρου 21.507 Ερμούπολη
60 Νάξου 20.837 Νάξος
61 Ευρυτανίας 20.081 Καρπενήσι
62 Θήρας 18.883 Θήρα
63 Λήμνου 17.262 Λήμνος
64 Πάρου 14.926 Πάρος
65 Σποράδων 13.798 Σκόπελος
66 Θάσου 13.770 Θάσος
67 Μυκόνου 10.134 Μύκονος
68 Ικαρίας 9.882 Ικαρία
69 Άνδρου 9.221 Άνδρος
70 Τήνου 8.636 Τήνος
71 Μήλου 9.932 Μήλος
72 Καρπάθου 7.310 Κάρπαθος
73 Κέας-Κύθνου 3.911 Κέα
74 Ιθάκης 3.231 Ιθάκη
- Άγιον Όρος 1.811 Καρυές
- ΕΛΛΑΔΑ 10.815.197 ΑΘΗΝΑ

Η περιφέρεια Αττικής

Η περιφέρεια Αττικής με τη νέα διοικητική διαίρεση του 2011, κατά την οποία καταργήθηκαν τα τέσσερα νομαρχιακά διαμερίσματα, διαιρέθηκε σε οκτώ περιφερειακές ενότητες. Αυτές είναι οι περιφερειακές ενότητες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής. Η Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Περιφερειακή ενότητα Πληθυσμός
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1.029.520
Βορείου Τομέα Αθηνών 591.680
Δυτικού Τομέα Αθηνών 489.675
Νοτίου Τομέα Αθηνών 529.826
Ανατολικής Αττικής 502.348
Δυτικής Αττικής 160.927
Πειραιώς 448.997
Νήσων 74.651

Παραπομπές

 1. EU legislation on the 2011 Population and Housing Censuses[νεκρός σύνδεσμος] - Eurostat 2011 edition
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 - δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, 28-12-2012
 3. Η Ελλάδα μίκρυνε - εφ. Ελευθεροτυπία, 25-7-2011
 4. Ελευθεροτυπία Ποιος είναι ο πραγματικός πληθυσμός της χώρας; (06-08-2011)
 5. Απογραφή Κτιρίων 2011 - δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, 18-2-2011
 6. "Ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ανακοινώνεται ότι η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 θα διεξαχθεί το δεκαπενθήμερο από 10 έως και 24 Μαΐου 2011»" (PDF). 11/3/2011. Retrieved April 23, 2011.  Check date values in: |date= (help)
 7. "Η Απογραφή τελείωσε. Τι πρέπει να κάνω αν δεν έχω απογραφεί;" - επίσημη ιστοσελίδα των Γενικών Απογραφών 2011, 25-5-2011
 8. Oλοκληρώθηκε η Γενική Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 - δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, 25-5-2011
 9. Ολο το Φεβρουάριο και το μισό Απρίλιο θα απογραφόμαστε - εφ. Ελευθεροτυπία, 28-1-2011
 10. Άρθρο 7 του Ν. 3832/2010, ΦΕΚ 38 Α΄ - 9/3/2010[νεκρός σύνδεσμος]
 11. Εδάφιο 27 του ΕΚ 233/2009 - Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 87/164 - 31/3/2009
 12. Μείωση πληθυσμού σε 190 δήμους της χώρας - εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 26-7-2011

Πηγές