Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Για παλαιότερες διοικητικές διαιρέσεις, δείτε: Διοικητικές διαιρέσεις της Ελλάδας.
Η νέα διαίρεση σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε περιφέρεια. Με μαύρη γραμμή χωρίζονται οι περιφερειακές ενότητες (πλην Αττικής), με λευκή οι δήμοι (πλην πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης).

Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας διαμορφώθηκε από το Πρόγραμμα Καλλικράτης[1] και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011. Σύμφωνα με αυτήν, η χώρα διαιρείται σε επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, δεκατρείς περιφέρειες και 325 δήμους. Οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από τους εγγεγραμμένους δημότες.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι ο "δήμος". Διοικείται από δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο που εκλέγονται κάθε 5 έτη με καθολική ψηφοφορία. Κάθε δήμος χωρίζεται σε διαμερίσματα με την ονομασία «δημοτικές ενότητες» και αυτές με τη σειρά τους σε «κοινότητες». Οι τελευταίες διαθέτουν δικά τους συμβούλια, ο ρόλος αυτών όμως είναι συμβουλευτικός και δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις.
 • Δευτεροβάθμιος Ο.Τ.Α. είναι η "περιφέρεια", η οποία αντιστοιχεί σε μία ευρεία γεωγραφική περιοχή της χώρας. Διοικείται από περιφερειάρχη και περιφερειακό συμβούλιο που εκλέγονται κάθε 5 έτη με καθολική ψηφοφορία ανάμεσα στους εγγεγραμμένους δημότες των δήμων που υπάγονται στην περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια διαιρείται σε «περιφερειακές ενότητες», οι οποίες συνήθως συμπίπτουν με τους νομούς. Κάθε περιφερειακή ενότητα διαθέτει δικό της αντιπεριφερειάρχη που προέρχεται από τον εκλογικό συνδυασμό του περιφερειάρχη.
 • Η "αποκεντρωμένη διοίκηση" δεν αποτελεί θεσμό αυτοδιοίκησης αλλά διοικητικής αποκέντρωσης του κράτους. Περιλαμβάνει από 1 έως 12 νομούς και ο επικεφαλής της (με τον τίτλο «γενικός γραμματέας») διορίζεται από την Κυβέρνηση και συγκεντρώνει όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες, το δε συμβούλιό της, στο οποίο συμμετέχουν οι οικείοι αιρετοί περιφερειάρχες και εκπρόσωποι των περιφερειακών ενώσεων δήμων, έχει κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Εξαίρεση σε όλα τα παραπάνω αποτελεί το Άγιο Όρος, το οποίο αποτελεί μεν ελληνικό έδαφος, αλλά αυτοδιοικείται με τους δικούς του θεσμούς βάσει του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους του 1924.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

 • Περιφερειακή ενότητα Νήσων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Περιφερειακή ενότητα Άρτας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Περιφερειακή ενότητα Σάμου
 • Περιφερειακή ενότητα Χίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Περιφερειακή ενότητα Θήρας
 • Περιφερειακή ενότητα Κω
 • Περιφερειακή ενότητα Μήλου
 • Περιφερειακή ενότητα Νάξου
 • Περιφερειακή ενότητα Ρόδου
 • Περιφερειακή ενότητα Σύρου
 • Περιφερειακή ενότητα Τήνου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Περιφέρεια Κρήτης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Περιφερειακή ενότητα Έβρου
 • Περιφερειακή ενότητα Θάσου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορές

Πηγή

Δείτε επίσης