Αταξινόμητες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 44 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 44.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος ΑΠΘ με Aπευθείας Aνάθεση
 2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
 3. Αδεια Ιδρυσης Φαρμακειου
 4. Ανάθεση προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό
 5. Ανάθεση προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό
 6. Αναγνώριση Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού Τίτλου
 7. Απευθείας ανάθεση προμήθειας
 8. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλογενείς αλλοδαπούς πολίτες κρατών -μελών της Ε.Ε., κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Κ.Ε.Ι.
 9. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς αλλοδαπούς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
 10. Αρχειοθέτηση - Εκκαθάριση αρχείου
 11. Βεβαίωση Καταχώρησης Εγγράφου
 12. Γονική Άδεια Ανατροφής Τέκνου
 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 14. Διαδικασία 5
 15. Διαδικασίες αξιολόγησης καταγγελιών
 16. Διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων
 17. Διαδικασια 1
 18. Διορισμός ή Αντικατάσταση Μελών Διοικήσεων Εποπτευομένων Φορέων
 19. Εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων
 20. Κατερίνα
 21. Κατερινα
 22. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 23. Μετακίνηση προσωπικού από Δήμο σε Νομικό του Πρόσωπο ή Ίδρυμα ή Σύνδεσμο και αντίστροφα
 24. Μετακίνηση προσωπικού από έναν Δήμο σε Νομικό του Πρόσωπο ή Ίδρυμα ή Σύνδεσμο και αντίστροφα
 25. Νομος 1
 26. Ντίνα 3
 27. Ντινα 3
 28. Νόμος 1
 29. Παροχή πληροφοριών - στοιχείων σε αρμόδιες δικαστικές αρχές
 30. Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού
 31. Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια σε Δήμο
 32. Σοφία 1
 33. Σοφία 5
 34. Τήρηση πρωτοκόλλου - Διακίνηση Εγγράφων Δήμου
 35. Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 36. Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
 37. Φορολογική Ενημερότητα Πλοίου
 38. Χορήγηση Αδειας Ιδρυσης Φαρμακείου
 39. Χορήγηση Αδειας Φαρμακειου
 40. Χορήγηση Αδειας λειτουργίας Φαρμακείου
 41. Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης
 42. Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
 43. Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από Ειδικό Ληξιαρχείο
 44. Ψηφιακή υπογραφή

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).