Σελίδες με τις περισσότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 50.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Σελίδα για τους Πολίτες‏‎ (342 αναθεωρήσεις)
 2. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων‏‎ (220 αναθεωρήσεις)
 3. Παλαιός Πίνακας υπηρεσιών‏‎ (155 αναθεωρήσεις)
 4. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (122 αναθεωρήσεις)
 5. Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας‏‎ (120 αναθεωρήσεις)
 6. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ‏‎ (119 αναθεωρήσεις)
 7. Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων‏‎ (105 αναθεωρήσεις)
 8. Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας‏‎ (86 αναθεωρήσεις)
 9. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας‏‎ (86 αναθεωρήσεις)
 10. Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (83 αναθεωρήσεις)
 11. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 12. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 13. Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ‏‎ (80 αναθεωρήσεις)
 14. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 15. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 16. Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 17. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 18. Άδεια άνευ αποδοχών‏‎ (74 αναθεωρήσεις)
 19. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 20. Βεβαίωση για την Απόδειξη της Ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 21. Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως‏‎ (71 αναθεωρήσεις)
 22. Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης‏‎ (71 αναθεωρήσεις)
 23. Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας‏‎ (70 αναθεωρήσεις)
 24. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (70 αναθεωρήσεις)
 25. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Κανονικές Εγκαταστάσεις‏‎ (69 αναθεωρήσεις)
 26. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ενδιαιτήματος - Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 27. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 28. Τρίμηνο Βοήθημα‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 29. Σεμινάρια εκμάθησης του wiki υπηρεσιών‏‎ (67 αναθεωρήσεις)
 30. Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα‏‎ (66 αναθεωρήσεις)
 31. Αρχική σελίδα‏‎ (66 αναθεωρήσεις)
 32. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων‏‎ (65 αναθεωρήσεις)
 33. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (64 αναθεωρήσεις)
 34. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος‏‎ (64 αναθεωρήσεις)
 35. Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (63 αναθεωρήσεις)
 36. Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 37. Χορήγηση Άδειας Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 38. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 39. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 40. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προιόντων‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 41. Μητρώο Κρατικών Οχημάτων‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 42. Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών‏‎ (60 αναθεωρήσεις)
 43. Αναστολή ή Ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας ή/και Αναστολή ή Ανάκληση της Εγκρισης Εγκατάστασης/Μονάδας Παραγωγής η Διαχείρισης ΖΥΠ η ΠΠ‏‎ (59 αναθεωρήσεις)
 44. Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ‏‎ (59 αναθεωρήσεις)
 45. Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 46. Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 47. Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 48. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πρόσληψη Αναπληρωτών-Ωρομισθίων‏‎ (57 αναθεωρήσεις)
 49. Απόφαση Αναγνώρισης Ομάδων - Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 50. Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος‏‎ (56 αναθεωρήσεις)

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).